Katulani
Fra åpningen av vannanlegget

Miljøanlegget ved Katulani Secondary School i Kitui Kenya


Vi har forandret skolen til en grønn oase!

Først bygde vi grisehus, startet oppdrett av gris og senere bygde vi biogassanlegg for gass til kjøkkenet ved skolen. Gassen produseres av grisemøkka. Nå er vannanlegget også ferdig. Det er nok rent vann til alle elevene, grisfarmen og åkeren. Skolen selger nå gris, vann og grønnsaker. I tillegg har de nok grønnsaker til eget forbruk til de 350 elevene. Det er ren luft på kjøkkenet og de store mengdene med ved er borte.


Prosjektet startet høsten 2008 i et samarbeide mellom skolen, lokale myndigheter og foreningen Hjelp til Selvhjelp i Afrika. Det ble utarbeidet en mulighetsstudie/prosjektplan for prosjektet.

Hele prosjektet er finansiert med innsamlede midler i Norge. Grisehuset og biogassanlegget er finansiert med 1200 andeler a 200 kr. Vannanlegget er finasiert ved andeler a 5000 kr.

Byggingen av grisehuset startet i juni 2009 og ble tatt i bruk i mars 2010, biogassanlegget ble påbegynt sommeren 2009 og selve byggingen ble gjennomført i perioden juni-august 2010. Grisehuset har kapasitet til å produsere 120 slaktegris i året. Svinekjøtt er ettertraktet i storbyene der kjøpekraften er større enn her ute. På «supern» i Kitui koster vacuumpakket skåret bacon ca 100 kr kg, og er uoppnåelig for de aller fleste her.

Biogassanlegget er på 48 m3 og grisemøkka «gjærer» på tanken uten oksygentilførsel og danner metangass CH4. Gassen benyttes til å koke mat til skolens 350 elever. Maten har blitt kokt på vedkommfyrer og kjøkkenet har vært svært røykfylt og det har vært helseskadelig å oppholde seg der. Ved er kostbart og avskogingen er stor i Kenya. Dette prosjektet har bidratt til mindre avskoging, bedre arbeidsmiljø i kjøkkenet og inntekter til skolen gjennom salg av svinekjøtt.


Katulani ligger ca 15 km syd for Kitui som ligger ca 200 km øst for Nairobi. Området er svært tørt og folk lever under enkle kår. Jordhytte med stråtak er hjemmene for de fleste. Alt her dreier seg om regntiden, da kan de så og da får de mat til tørketiden. Det riktige regnet kommer 27. oktober. Noen ganger kommer regnet som forutsatt og det er ikke en selvfølge. Når regnet har sviktet tre år på rad kan man jo tenke seg hvilke prøvelser folket gjennomgår.


Biogassanlegget er dimensjonert for å ta i mot grisemøkk fra 60-100 griser. Miljøanleget har fått stor oppmerksomhet i distriktet, gris og biogass er ikke vanlig i dette området, men det er enkelte andre som driver med dette.


Biogass er blitt hot i Kenya, de skal gjennom Kenya National Domestic Biogas Program (KENDBIP) de neste 5 årene bygges 8000 biogassanlegg. Prosjektet er støttet gjennom nederlandske SNV. Dersom en familie har to kuer kan de få støtte til å bygge et anlegg. Da har de nok gass til husholdningen.


Willy er en murer som foreningen har sponset for å bli sertifisert som biogassmurer. Han har deltatt ved byggingen av anlegget ved Katulani Secondary men har også bygget flere anlegg i egen regi for familier i Kenya. Etter at folk har fått biogass har de ikke fyrt opp tekjelen med ved en eneste gang! En familie gav bort all veden sin til trengende etter at de fikk biogass.

Det første biogassanlegget vi bygde var på Kiabakari Bibelskole i Tanzania.

Her kan du lese mer om Willy.

 

Historien stopper ikke her, vi arbeider med planer om å bygge to nye miljøanlegg ved andre skoler i Kitui i Kenya. Vi har utarbeidet en prosjektplan for det ene anlegget som skal bygges ved Kalimani Secondary School. Vi er allerede i gang med å bore etter vann på 220 m dyp, vi satser på å bygge grisehuset i løpet av 2012 og biogassanlegget i 2013. Deretter vil vi fortsette ved Itoleka Girls Secondary School der vi har utarbeidet denne foreløpige prosjektplanen.

 

The biogas project

Copyright Muasa 2012 © All Rights Reserved

KIABAKARI


Det første biogassanlegget vi bygde var på Kiabakari Bibelskole i Tanzania.

 

Her kan du lese sluttrapporten fra byggingen av anlegget.

Dette anlegget har vært ute av drift på grunn av flere forhold. Nå har skolen fått nytt og større grisehus og Willy har vært der og hatt service på anlegget. Grisepasserne har vært på Katulani Secondary School og fått opplæring i griserøkt og biogass.

Anlegget er i full drift, og virker slik det skal.