Informasjonsbrev fra Hjelp til Selvhjelp i Afrika September 2011


Hjelp til Selvhjelp i Afrika har ferdigstilt miljøanlegget ved Katulani Secondary School i Kenya!

Vi har forandret skolen til en grønn oase!

Først bygde vi grisehus, startet oppdrett av gris og senere bygde vi biogassanlegg for gass til kjøkkenet ved skolen. Gassen produseres av grisemøkka. Nå er vannanlegget også ferdig. Det er nok rent vann til alle elevene, grisfarmen og åkeren. Skolen selger nå gris, vann og grønnsaker. I tillegg har de nok grønnsaker til eget forbruk til de 320 elevene. Det er ren luft på kjøkkenet og de store mengdene med ved er borte. Rektor Muia som har vært lokal prosjektleder starter nå anlegg nr 2. Nå skal prinsippet hjelp til selvhjelp testes skikkelig ut ved at vi kun legger noen premisser for det neste anlegget og bistår med finansiering.I grisehuset har alle purkene nå fått unger og vi har ca 50 gris i grisehuset nå. Det blir mye jobb på Nicodemus og assistenten hans. 

Under Kirstens besøk i begynnelsen av september ble det slaktet en gris for å lære de lokale hotellene om grisekjøttets fortreffelighet. Vi ønsker på denne måten å få markedsført grisekjøtt lokalt så vi slipper å frakte grisene helt til slakteriet i Nairobi. Vi går med tanker om å finne personen som kan starte slakteri i Kitui nå.

Biogassanlegget gir fortsatt for lite gass men det skyldes at griseproduksjonen ikke er på topp enda. Willy har foretatt noen modifiseringer på gassledningen så vi får drenert ut kondensvannet. I forbindelse med oppstarten av biogassanlegget ble det kjøpt inn kumøkk fra et fjøs i nærheten. Denne kumøkka inneholdt en del rester av materiale som ikke lar seg fordøye i biogassanlegget og det dannes skum. Dette skumlaget er nå blitt så tykt at gassen ikke slipper igjennom. Skumming er et kjent problem fra biogassanlegg og er vel det mest vanlige driftsproblemet. Hele anlegget er tømt og renset og er i ferd med å bli startet på nytt. I fremtiden må vi være mer påpasselige med hva som kommer inn i anlegget for å unngå skummingen.

 

Det er mange som kommer til skolen for å lære. Andre skoler og andre bistandsorganisasjoner. Vi i Hjelp til selvhjelp i Afrika er svært glade for at andre vil prøve seg på det samme som vi har gjennomført på Katulani Secondary School, og vi håper de vil lykkes med sitt arbeide. Det er en skole i nærheten som nå er klare for å sette igang med grisehus og biogassanlegg. Denne skolen har allerede vann. Vi arbeider nå med å finne finansiering til dette prosjektet. Vi vil i såfall benytte oss av Muias erfaring fra Katulani og bruke han som en lokal prosjektleder. Som utførende vil vi benytte Willy som vi har hjulpet til å bli godkjent biogassentreprenør.

 

Vannanlegget er ferdig. Skolen forsynes med vann fra brønnen allerede. Vi har hatt noen driftsproblemer i forbindelse med oppstart av anlegget og havari av pumpen. Ny pumpe er på plass og den defekte er reparert og den har vi nå i reserve. Vi har tillatelse til å pumpe opp 20 000 l vann i døgnet fra den 170 m dype brønnen.


Volontørene våre, Kristin Orset, Linn Brandsvoll og Ingrid Vee var i Kitui i 6 uker i sommer. De kartla hoteller, spisesteder og andre turistattraksjoner i området. De arbeidet fra tidlig morgen til sene kvelden. Som lokalkjent guide og sjåfør har de hatt Sam og som hushjelp har de hatt Benina. De har laget en nettside for Kitui som turistattraksjon. Se www.visitkitui.com Du kan lese mer om dem på bloggen.

 

Gjestehuset på Flamingo Lodge er ferdig og er tatt i bruk. Vi har allerede hatt de første gjestene. Det er flott gjestehus men det er enkle omgivelser ute på landsbygda. Du kan bo her når du er med på  Meaningful Safari.

 

 

I det forrige informasjonsbrevet nevnte vi at vi hadde vært ute og sett på nytt kontorlokale. Når Daniel kom tilbake for å inngå avtale var betingelsene selvfølgelig endret. Det er helt vanlig, man får et muntlig tilbud men når man viser interesse og når man vil bestille så er prisen en annen og fasilitetene ikke helt som opplyst. Prisen har en tendens til å øke mye hvis det er hvite involvert på kjøpssiden.


Meaningful safari er et reisekonsept vi har startet sammen med Flamingo safari. Det er tradisjonell safari der èn også opplever bistandsarbeid og ulike kulturopplevelser på nært hold. Det er en fantastisk måte å bli kjent med den Afrikanske kultur og levemåte. På Meaningful Safari besøker vi blant annet et gatebarnprosjekt i Kawangware-slummen i Nairobi. Noen av disse gatebarna har startet et band;The Conquerors som var i Norge i sommer i regi av NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband). 13. august holdt de en strålende konsert hjemme i hagen vår i Ski. 60 gjester og stor stemning. Av slike besøk blir det selvfølgelig nye prosjekter. Etter at vi møtte dem første gangen sommeren 2010 har vi hatt flere besøk til gatebarnprosjektet deres. Nå skal foreningen bidra til at The Conquerors får et løft, så de kan leve av musikken. De 5 Guttene har et stort potensiale å hente ut og trenger i første omgang hjelp til å skaffe instrumenter og starte markedsføring. Hjelp til Selvhjelp har et stort kontaktnett i Kenya og har allerede skaffet dem flere spilleoppdrag.


For å spisse produktet, Meaningful Safari, vil vi markedsføre dette reisekonseptet spesielt. Vi har etablert en egen hjemmeside www.meaningfulsafari.com hvor vi legger ut informasjon fortløpende. Flamingo Safari, Palicon Safari og The Conquerors er lokale guider/turoperatører og skal gi turene våre et enda bedre innhold. Meaningful Safari arrangeres som før av Hjelp til selvhjelp i Afrika.

 Vil du være med og støtte prosjektene? Kontonr 2801 19 29151

Eller kanskje du har lyst å være med på Safari? Du finner oversikt over turene våre på hjemmesiden. Les mer på vår hjemmeside www.selvhjelpiafrika.org

 

Kontakt oss post@selvhjelpiafrika.org


Følg oss på Facebook

 

 

 

Vil du bidra med din grasrotandel?

 

 

 


FORENINGEN FOR HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA


Vi har mottatt NOK 586 pr sep 2011 og vi takker alle som har Hjelp til selvhjelp i Afrika som sin grasrotmottaker.
Kirsten, Helge og Johannes

 

MEANINGFUL SAFARI